Lokal Anestezi mi ? Genel Anestezi mi ?

Lokal anestezi mi genel anestezi iyidir ?

Her iki anestezi şeklinin de farklı avantaj ve dezavantajları vardır. Hastanın tercihine göre ve muayeneye göre uygun olan anestezi uygulanır. Genel yada sedasyon anestezi  yöntemi Hasta açısından daha rahat ve güvenli olduğu çalışmalarda gösterilmiştir.

20162016